Wadliwy towar lub niezgodny z umową

Podczas odbioru sprawdź stan przesyłki w obecności spedytora firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki poproś spedytora o sporządzenie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki i skontaktuj się z nami . 

Jeżeli chcesz zgłosić reklamację zakupionego produktu wypełnij poniżej dostępny formularz reklamacji i prześlij wraz z reklamowanym produktem na adres sklepu:

SALON FARB I LAKIERÓW MOTOCENTRUM MAREK SITEK
44-210 Rybnik
ul. Pod Lasem 68c


Skontaktuj się z nami drogą telefoniczną +48 32 4236802 lub mailowo: kontakt(at)salonlakierow.pl

Skan protokołu i formularz reklamacji prześlij na adres mailowy: kontakt(at)salonlakierow.pl

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia reklamacji   

 

Prawo odstąpienia od umowy

• Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą masz prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy, bez podania przyczyny.
• Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki mają zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar prosimy wysłać na adres:

SALON FARB I LAKIERÓW MOTOCENTRUM MAREK SITEK
44-210 Rybnik
ul. Pod Lasem 68c

• Formularz możesz odesłać na powyższy adres pocztowy lub na adres mailowy: kontakt(at)salonlakierow.pl

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy   
Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy